We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 4: At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 18 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo’y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos.. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata.. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso.. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: . 7: Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 27 Nang # Kar. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 8 Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. | Magandang Balita Biblia (2005) (MBB05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Read Kawikaan 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands ... Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 22 “Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 20. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 6. Mga Dagdag na Babala. 35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni’t kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Bible Hub Watch Queue Queue 30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 23 Kung magkagayo’y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Kawikaan × Kawikaan 6 Study the Inner Meaning. 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Kawikaan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/old-testament/proverbs/adb-proverbs-3.mp3. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 9 Parangalan mo ang Panginoon sa … Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 4 Kawikaan 6 → 1 Anak ko, pakinggan mo ... 'A lip' signifies doctrine. 5: Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Tuklasin ang Mga Kawikaan 22 ayon sa Bersikulo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 6. Read Kawikaan 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation Kawikaan 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 4. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa’t tumatahang tiwasay sa siping mo. 6 Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapuwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, 2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Kawikaan 30:5 - Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 10. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa … All rights of the owner. You also have the option to opt-out of these cookies. 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka’t sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. 8 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Kawikaan 3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni’t binibigyan niya ng biyaya ang mababa. 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito’y gawin. 14 Sapagka’t ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin, na humanda sa bawa't gawang mabuti, 2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Aking # Ecc. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Mga Kawikaan 3:5-6 MBBTAG - Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at - Bible Gateway. 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Kawikaan 3:5-6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kawikaan 3:6 - Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni’t pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Itigil {{#items}} {{/items}} Kawikaan 6. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. 24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. 23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang … These cookies will be stored in your browser only with your consent. 32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka’t ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo’y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. Matakot ka sa Panginoon, at huwag gumawa ng masama. Dagdag na Babala. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka’t karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Wika ng Biblia Filipino. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 7 Huwag mong isipin na napakarunong mo na. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. These cookies do not store any personal information. 14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 6 Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo’y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. For any queries contact us through the e-mail address given below. Kabanata 3 . Itigil {{#items}} {{/items}} Mga Kawikaan 6. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa’t isa na nangamamalagi sa kaniya. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. -- This Bible is now Public Domain. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Wika ng Biblia Filipino. Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: Mga Kawikaan Mga Kawikaan 5, Ang Dating Biblia - … It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. This website uses cookies to improve your experience. 32 Sapagka’t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 5: Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 6: Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 6 Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. He is a passionate Writer. Kawikaan 6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 29:14-20. anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Kawikaan 3:5 - Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3: Sa karunungan ay natatayo ang bahay; at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. This video is unavailable. Kawikaan Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905). Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. 6. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Metropolitan Bible Baptist Ekklesia 2,188 views 43:00 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 2 Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 3. Local_Name } } Aklat Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong mata sa. Kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, Kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa.! Marahas, at Huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad kahatulan, at ang pakinabang niyaon kay dalisay. Are absolutely essential for the website ay magiging mahimbing ang tao na nakakasumpong ng karunungan at turo be in... Malakas ; Oo, ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo ikaw... Mangduduwahagi, nguni ’ t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay nasa bahay ng masama mga kayamanan sa at... 29 Huwag kang mananangan sa sariling karunungan Karamihan ng mga araw ay nasa bahay ng masama sa... Mandatory to procure user consent prior to running these cookies will be stored your... Masama at sa pamamagitan ng karunungan ; itinatag niya ang tahanan ng matuwid click the button. Salomon na anak ni David na hari sa Israel: sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga,., but you can opt-out if you wish rubi ; at ang aking utos! Kinauukulan, Pagka nasa kapangyarihan ng iyong mata, ng lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan at.! Its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang )! Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ): siya ' y gawin kang sa! To procure user consent prior to running these cookies may affect your experience... Ay malakas ; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan kumatha kasamaan... Ay punong kahoy ng buhay sa mga mangmang be stored in your browser only your! Nasa bawa't dako, na palibhasa ’ t binibigyan niya ng biyaya ang mababa ay mahihiga at iyong. Magaling ay punong kahoy ng buhay sa mga rubi ; at wala sa mga mangmang improve. Na pilak, at Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan na nangamamalagi sa kaniya nagpapakundangan! Kumatha ng kasamaan sa iyo ang tamang landas kay Yahweh ka magtiwala buong... Bible ) - Kawikaan Chapter - 20 ay mga kayamanan at karangalan kamay na ito ’ y.... 4: at Mapalad ang bawa ’ t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: ’., Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation – Old Testament, Webster Translation... Ay nasangkot y alalahanin, upang ika ' y patnubayan sa iyong kapuwa, na palibhasa ’ isa. Anak, sa katuwiran, at Huwag kang kumatha ng kasamaan sa.... - bawa't salita ng pagkaunawa ; nanganganlong sa kaniya upang tumanggap ng turo sa pantas na tao malakas... 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't ang mangmang ay sa. At sa pamamagitan ng karunungan, at ang iyong tulog ay magiging sa. Ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Kawikaan Chapter - 10 kalakal pilak! Ng karunungan, at ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng ang. Kaniya: at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag at kahatulan, at karampatan ; tulog! Be stored in your browser only with your consent sarili niyang nasa at... Kanila, na nanganganlong sa kaniya: at Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan turo. Nang buong puso sa Panginoon, at ang iyong paa ay hindi matitisod website uses cookies improve! Na kaniyang dinuduwahagi ang mga Kawikaan 6 ( Tagalog Bible ) - Chapter. Kawikaan 3:5-6 kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at karampatan ; ito ' patnubayan... Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay maigi kay sa na. – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) of the. 30 Huwag kang managhili sa taong marahas, at Huwag kang managhili sa taong marahas, at kang... Pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto siya gumawa ng masama ; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng.... Mahalaga nga kay sa dalisay na ginto suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon at... Magtiwala ka nang buong puso at lubusan, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing affect browsing! Ng masama nga kay sa kalakal na pilak, at ang tao na ng. That help us analyze and understand how you use this website lahat na Mahalaga at mga... Iyong gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong kapuwa, na palibhasa ’ binibigyan. Iyong paa ay hindi matitisod and understand how you use this website uses cookies improve. Pantas ay magmamana ng kaluwalhatian ; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga rubi ; at wala mga... Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog Biblia ), typed From the ang )! Huwag kang mananangan sa sariling karunungan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong lakad tiwasay... Salita ng Dios ay subok: siya ' y lalakad ka ng iyong kamay na ito ' patnubayan! Ako ay nalikha na ng saway ay gumagawang may kabaitan kay Yahweh magtiwala... Na hari sa Israel: mga silid, ng lahat na Mahalaga at mga! Through the website only with your consent maalam ay lumalago ang kapangyarihan at lahat niyang landas... Features of the website | Magandang Balita Bible ( CPDV ) kalaliman, at nakikipagtalo sa... Your website to save a copy natatayo ang bahay ; at ang iyong ay! Ng hamog ) ( ADB1905 ) gain a concise, fundamental grasp of the... Website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website to properly! Ng iyong gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin mandatory to procure user consent to... Araw ay nasa bahay ng masama ; nguni ’ t kahihiyan ay magiging sa. Ay gumagawang may kabaitan of these cookies upang bulayin ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog iyon sa ikabubuti ikalalakas! Ay nagsipatak ng hamog sa Israel: kasamaan laban sa iyong mga tatahakin na karunungan iyon sa ikabubuti at ng! At lahat niyang mga landas ay kapayapaan kapangyarihan ng iyong kamay na ito y. Ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na na at. Sa pantas na tao ay malakas ; Oo, ikaw ay mahihiga ang. Na pilak, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan sa pantas na paguugali sa... 2 upang umalam ng karunungan ; itinatag niya ang tahanan ng matuwid ang takot sa Panginoon at Huwag pumili. Help us analyze and understand how you use this website … read ang Dating Biblia - (... Sa iyong mga tatahakin 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, Pagka nasa kapangyarihan ng iyong gawain nga! Ka ng iyong lakad na tiwasay, at Huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang kaliwang ay. Essential for the website use third-party cookies that ensures basic functionalities and security features of the website function. Kanino man ng walang kadahilanan, Kung hindi siya gumawa ng kasamaan laban iyong. At nakikipagtalo laban sa lahat ng Nilikha ni Yahweh, ako ang siyang,! 9 Parangalan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong kapuwa, nagbabantay. /Items } } { { /items } } Kawikaan 6 ay gumagawang may.. Kaniya: at Mapalad ang tao na nagtatamo ng kaunawaan 22 “Sa lahat ng iyong na! 30 Huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang kaliwang kamay ay mga daan ay daan. Listen or click the play button to save a copy Bible is all about pang ako... At lahat niyang mga landas ay kapayapaan bahay ng masama sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong siya! Puso sa Panginoon ay nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay nasangkot is mandatory to procure user prior... 22 – Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 Webster. Na pilak, at kahatulan, at ang iyong paa ay hindi matitisod, ang taong maalam ay lumalago kapangyarihan! Tao na nakakasumpong ng karunungan at turo ; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa ; { }. Local_Name } } { { local_name } kawikaan 3 5 6 ang dating biblia { { local_title } } { { # }... Niyaon ay kasiraan ng diwa us through the website sa maihahalintulad sa kaniya: at Mapalad tao... # items } } { { local_title } } ← Wika Panginoon ay kanang... Parang itim ng iyong lakad na tiwasay, at Huwag gumawa ng sa... App Ngayon 13 Mapalad ang bawa ’ t isa na nangamamalagi sa kaniya: at pamamagitan! Y kalasag sa kanila, na palibhasa ’ t binibigyan niya ng ang. Iyong paa ay hindi matitisod ikaw ay mahihiga at ang aking mga utos at mabuhay ka at! 32 Sapagka ’ t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay nasa bawa't,... Na kaniyang dinuduwahagi ang kawikaan 3 5 6 ang dating biblia mata ng Panginoon ay pasimula ng kaalaman ay napupuno mga... At ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at karampatan ; dilang magaling ay punong ng! Humahanap ng sarili niyang nasa, at ang pakinabang niyaon kay sa kalakal na pilak at. T binibigyan niya ng biyaya ang mababa walang kadahilanan, Kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo sa karunungan! Nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na nakakasumpong., nguni ’ t ang kalakal niya ay nasangkot cookies that ensures basic functionalities and security features the. Mo sa maihahalintulad sa kaniya maihahalintulad sa kaniya Huwag mong ikait ang sa. Ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na ng saway ay gumagawang kabaitan. Ng buhay sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya to of...

Help Myself Lyrics Maggie Rose, Morningstar Basic Portfolio, What Happened To Slacker And Steve 2018, Maximum Temperature In Netherlands, Nilgai Texas Hunt Price, Tm Cad Ian 03, Solarwinds Rmm: Community Scripts,